Hoitamaton tulisija on pahimmillaan vaaraksi koko taloyhtiölle – sekä osakkaan että taloyhtiön on tunnettava vastuunsa

Meneillään oleva sähkökriisi ja jopa sähkökatkojen uhka on lisännyt ihmisten kiinnostusta myös uusien tulisijojen ja hormien rakentamiseen. Asunto-osakeyhtiössä ei aina olla selvillä siitä, milloin vastuu on taloyhtiön ja milloin osakkaan.

Omakotiasujalla säännöt niin tulisijan turvallisuudesta huolehtimiseen kuin rakennuslupien hakemiseen ovat suhteellisen selkeät, mutta asunto-osakeyhtiössä kuviot eivät välttämättä ole aivan yhtä selvillä.

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n lakimies Katja Lauronen kertoo, että yhdistys saa paljon kyselyitä taloyhtiöiden vastuunjakoon liittyen. Epäselvyyttä on siinä, milloin tulisijan ja hormiston kunnossapito kuuluu osakkaan hoidettavaksi ja milloin taloyhtiön.

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja että tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti. Sama vastuu on huoneiston haltijalla hallinnassaan olevien tilojen osalta.

– Sellaisten hormien, jotka ovat olleet alun perin rakennuksessa, kunnossapito nuohouksineen kuuluu taloyhtiölle. Asunto-osakelain mukaan taloyhtiö on vastuussa rakenteiden kunnossapidosta ja hormit ovat yksi osa sitä, Lauronen selventää.

Tulisija kuuluu huoneiston sisäpuolisena osana aina osakkaan kunnossapitovastuulle. Vastuu hormien kunnossapidosta nuohouksineen siirtyy taloyhtiöltä osakkaalle silloin, kun osakas rakennuttaa sen omana muutostyönään.

– Jos taloyhtiössä on perinteinen rakennusaikainen tulisijan hormi taloyhtiön asennuttamana, se tietysti vastaa siitä, mutta jos osakas on tehnyt sen muutostyönä, niin hän vastaa omista muutostöistään, Lauronen kiteyttää.

Lain mukaan vakinaiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vähintään vuoden välein. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on aina nuohottava ja tarkastettava ennen käyttöönottoa.

– Tietysti taloyhtiön on hyvä muistutella osakkaita nuohouksesta, vaikkei nuohouksen järjestäminen varsinaisesti taloyhtiön vastuulla olisikaan. Se on kuitenkin paloturvallisuuden kannalta tärkeää, Lauronen muistuttaa.

Kokonaan uuden tulisijan ja hormin rakentaminen tai tulisijan tyypin vaihtaminen vaativat rakennusluvan. Mikäli osakas haluaa rakennuttaa uuden tulisija-hormikokonaisuuden on osakkaan ensin tehtävä ilmoitus muutostyöstä taloyhtiön hallitukselle. Lauronen korostaa, että vaikka osakas vastaa muutostyön kustannuksista, on taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus arvioida muutostyön tekijät, käytännössä esimerkiksi remontin toteuttava yritys.

– Taloyhtiö sitten hakee muutostyölle rakennuslupaa tai vaihtoehtoisesti valtuuttavat osakkaan sen tekemään, Lauronen kertoo.

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaalta kerrotaan, että Seinäjoella rivitaloja on rakennettu erityisen runsaasti 1980-luvulla eikä ennen 90-lukua rakennetuissa rivitaloissa ole vielä välttämättä yläpohjia palo-osastoitu. Tällöin palon syttyessä tuli pääsisi nopeasti leviämään koko rakennuksen mitalle. Yhdistyksen mukaan noin 7–8 prosentissa rakennuspaloista (mukaan luettuna ei levinneet) palon syttymissyynä on tulisija tai palohormi.

Yhdistys muistuttaa, että helpoimmat keinot estää rakennuspalon lähteminen tulisijasta tai hormista on huolehtia määräysten mukaisesta nuohouksesta ja käyttää vain puhdasta ja kuivaa puuta tulisijassa. Hormi- tai nokipalon yleinen syy on myös hormin ylikuumeneminen, joten takkaa ei tule ylilämmittää edes paukkupakkasilla.