Avustuksella kehitetään oppilaitosten nuorisotyötä, korjataan koronan jälkiä ja autetaan nuoria ukrainalaisia sotapakolaisia

Ilmajoki, Kauhava, Seinäjoki, Kurikka ja Lapua saivat AVI:n myöntämät 35 000 euron avustukset nuorten tukemiseen ja kohtaamismuotojen kehittämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet avustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseksi. Avustuksella pyritään vähentämään koronapandemian aikaisten rajoitusten kielteisiä vaikutuksia nuoriin ja tuetaan Ukrainasta Suomeen saapuneita nuoria.

– Vastaava avustus oli haettavana ensi kerran vuonna 2020. Palaute toimijoilta oli niin positiivista, että ministeriö vakuuttui avustuksen tarpeellisuudesta ja näin sitä aiotun kertaluontoisuuden sijaan myönnettiin myös vuonna 2022, kertoo Päivi Pienmäki-Jylhä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Avustusta myönnettiin valtakunnallisesti seitsemän miljoonaa euroa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella avustusta myönnettiin kaikkiaan 2 165 160 euroa 55 hakijalle. Etelä-Pohjanmaalle avustusta myönnettiin 14 hankkeeseen, valtaosa sai 35 000 euron suuruisen avustuksen.

– Pyrimme siihen, että jokainen kriteerit täyttävä hakija sai avustusta. Mukana oli muutamia hankkeita, joilla kyseisen nuorisotyöhön suunnatun avustuksen kriteerit eivät täyttyneet, mutta heitä ohjasimme muiden avustusten haun pariin. AVI:n avustusmuodot ovat kaikkineen hyvin ketteriä, mikä mahdollistaa ajankohtaisiin tarpeisiin reagoimisen ja vastaamisen, kiittelee Pienmäki-Jylhä.

Avustuksen saajat voivat käyttää avustusta toiminnassaan kahden vuoden ajan.

– Avustettava toiminta voi olla kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä sekä sen toimintamallien vahvistamista ja vakinaistamista.

Lähikunnistamme Ilmajoki palkkaa hankkeen kautta koulunuorisotyöntekijän toimimaan yläkoulun sekä lukion rajapinnoilla. Kauhava käynnistää koulunuorisotyön Kauhavan mallia kehittäen, Kurikassa ja Lapualla jatkokehitetään koulunuorisotyötä. Seinäjoki kehittää oppilaslähtöistä Kohtaajat-toimintaa.

– Valtaosin rahoitus käytetään nuorisotyöresurssien vahvistamiseen henkilöstön palkkauskulujen muodossa, Pienmäki-Jylhä kertoo.