Pohjalaisjokien jäät liikkeellä poikkeuksellisen aikaisin – ELY-keskus tarkkailee jääpatotilannetta

Jokien jäätilanne on muuttunut nopeasti Etelä-Pohjanmaalla. Lähipäivien kylmenevän sään ja pienten sademäärien ennustetaan kääntävän nopeasti nousseet vedenkorkeudet ja virtaamat vähitellen laskuun.

Lauha sää ja runsaat vesisateet ovat saaneet pohjalaismaakuntien jokien jäät tänä talvena liikkeelle poikkeuksellisen aikaisin. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa, että erityisesti Kyrönjoen eteläpuolisten pienien jokien jäätilanne on muuttunut nopeasti. Myös alueen isoissa jokivesistöissä, Kyrönjoki ja Lapuanjoki, jäät ovat monin paikoin irronneet rannoista ja useat koskialueet ovat vapautuneet jääpeitteestä.

Lähipäivien kylmenevän sään ja pienten sademäärien ennustetaan kääntävän nopeasti nousseet vedenkorkeudet ja virtaamat vähitellen laskuun sekä pienentävän jääpatoriskiä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa alueen jääpatotilannetta Lapväärtin-Isojoelle, Kyrönjoella ja Lapuanjoelle tunnettuihin jääpatopaikkoihin asennettujen riistakameroiden avulla.

Tämän hetken ennusteiden mukaan pienempien pohjalaisjokien virtaamat kääntyvät laskuun tänään (tiistaina) tai huomenna, ELY-keskuksesta kerrotaan. Myös isompien jokien virtaamien ennustetaan kääntyvän laskuun tämän viikon aikana. Pohjalaisjokien vedenkorkeudet ja virtaamat ovat tällä viikolla ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuria, mutta kuitenkin pääosin pienempiä kuin keskimääräisen kevättulvan aikana. Esimerkiksi Kyrönjoella Skatilassa virtaaman ennustetaan lähestyvän vuodesta 1911 alkaneen mittaushistoriansa tammikuun suurinta virtaamaa tällä viikolla.