Tuleeko Seinäjoen uimahallin kunnostuksesta vihdoin todellista? Toimikunta aloittaa kunnostustarpeen valmistelun nopealla aikataululla

Seinäjoen kaupungin liikuntatoimenjohtaja Jari Mäkelä kertoo, että valmistelutyöt ovat jo entuudestaan hyvällä mallilla, sillä tarvekartoitus on tehty viime kesänä ja kuntotutkimus vuonna 2021.

Kauan odotettu uimahallin peruskunnostus on saamassa sysäystä eteenpäin, kun Seinäjoen kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan perustaa toimikunnan valmistelemaan uimahallin uudisrakennuksen tai peruskunnostuksen tekemistä.

Seinäjoen kaupungin liikuntatoimenjohtaja Jari Mäkelä kertoo, että toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on kartoittaa nykytilannetta ja suuntaviivat mahdolliselle uudisrakentamiselle tai peruskunnostukselle.

– Meillä on valmistelutyöt jo entuudestaan hyvällä mallilla. Tarvekartoitus on jo tehty viime kesänä ja kuntotutkimuskin on tehty vuonna 2021, Mäkelä kertoo.

Vuonna 1977 valmistunutta Seinäjoen Uimahalli-Urheilutaloa on peruskorjattu viimeksi vuonna 2006. Mäkelä sanoo, että nykyinen tarve uudistamiselle johtuu paitsi lisääntyneistä käyttäjämääristä myös tiensä päähän tulevista laitteistoista.

Yleinen mielipide on, että mennään Seinäjoen kokoisessa kaupungissa ja näillä kävijämäärillä 25 metrin altaasta 50 metriin, mutta nämä asiat tarkentuu lähiaikoina.

– Yksi iso asia on, että vedenkäsittelylaitteisto on tulossa tiensä päähän ja sille on joka tapauksessa pian tehtävä jotain, Mäkelä painottaa. Hän mainitsee, että tarve uimahallin kunnostamiselle on jo kaikkien tiedossa ja se on noussut erityisen suureksi lisääntyneiden käyttäjämäärien myötä.

– Käyttäjämäärät olivat nousussa jo ennen koronaa ja nyt ollaan päästy takaisin noihin samoihin määriin.

Se, tuleeko uimahallin kunnostamisessa kyseessä olemaan vanhan korjaamista vai kokonaan uuden rakentamista, selviää tulevaisuudessa.

– Yleinen mielipide on, että mennään Seinäjoen kokoisessa kaupungissa ja näillä kävijämäärillä 25 metrin altaasta 50 metriin, mutta nämä asiat tarkentuu lähiaikoina, Mäkelä sanoo.

Kaupunki on myöntänyt uimahallin kunnostamiselle suunnittelurahaa vuodelle 2023. Lisäksi hanke on jo Opetusministeriön rahoitushankesuunnitelmassa vuosille 2024–2025.

Mäkelä kertoo, että toimikunta kokoontuu nopealla aikataululla, ensimmäisen kerran jo helmikuun alussa. Hän arvioi, että toimikunnalla on kevään aikana lausunto valmiina päättäjiä varten.

– Yritetään saada lausunto eteenpäin mahdollisimman nopeasti, Mäkelä sanoo.

Jari Mäkelä kuuluu kaupunginhallituksen valitsemaan toimikuntaan viranhaltijan roolissa. Muita viranhaltijoita toimikunnassa edustavat sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala, kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaa, Uimahalli-Urheilutalon hallimestari Kari Elomaa, kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi ja rakennuttajapäällikkö Jari Lepistö. Toimikunnan puheenjohtajaksi kaupunginhallitus valitsi Mikael Luotolan ja jäseneksi Erkki Valtamäen, lisäksi toimikuntaan valittiin hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Paula Sihto ja varapuheenjohtaja Marko Hakala.