Lamminnevan tuulivoimahanke etenee – yleisötilaisuudet ensi viikolla Seinäjoella ja Lapualla

Fortumin Lamminnevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy ja ohjelma tulee julkisesti nähtäville torstaina. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle tulee 38 tuulivoimalaa.

Fortum tiedottaa, että Seinäjoella ja Lapualla sijaitseva kehittämisvaiheessa oleva Lamminnevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy ja ohjelma tulee julkisesti nähtäville torstaina 2.2.2023. Arviointiohjelmassa esitellään hankkeen nykytilanne, sen vaihtoehtoisia toteuttamismahdollisuuksia sekä kuvataan menetelmät, joilla ympäristövaikutuksia arvioidaan. Hankkeen alustavien suunnitelmien mukaan Fortum suunnittelee alueelle 38 tuulivoimalaa.

– Olemme iloisia, että Lamminnevan hanke on edennyt sujuvasti ja pääsemme nyt tähän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäiseen vaiheeseen. Tästä iso kiitos kuuluu paikallisille maanomistajille ja viranomaisille, joiden kanssa yhteistyö on ollut jouhevaa alusta saakka, sanoo Fortumin hankekehityspäällikkö Marja Savolainen tiedotteessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely mahdollistaa kaikille kiinnostuneille tilaisuuden osallistua, tulla kuulluksi ja lausua mielipiteensä. Mielipiteitä ja lausuntoja voi jättää Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle helmikuun ajan. YVA-ohjelmasta järjestetään myös yleisötilaisuudet Lapualla 7.2. ja Seinäjoella 9.2.

Fortumista kerrotaan, että YVA-ohjelmavaiheen jälkeen ryhdytään selvittämään paikallisesti tutkitun tiedon avulla hankkeen vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja luontoon. Lakisääteillä prosessilla varmistetaan, että hankkeen vaikutukset minimoidaan. Lamminnevan YVA-selvitys on alustavan aikataulun mukaan tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2024 alkupuolella.

Myös kaavoittaminen alkaa YVA-ohjelmavaiheen rinnalla. Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat tulevat nähtäville YVA-ohjelman kanssa samaan aikaan sekä Seinäjoella että Lapualla. Myös niitä esitellään helmikuun yleisötilaisuuksissa ja niistä voi jättää mielipiteensä kaupunkien kaavoitustoimeen. Tavoitteena on, että kaavaluonnos tulisi nähtäville samaan aikaan YVA-selvityksen kanssa 2024.

Lamminnevan kehityshankkeen suunnitelmat tarkentuvat hankkeen edetessä. Fortum tiedottaa, että mikäli luvitus ja kaavoitus etenevät suunnitelmien mukaan, rakennuslupia olisi mahdollista hakea vuonna 2025. Tämän jälkeen tehdään investointipäätös. Tuulivoimapuiston rakentamisvaihe kestää tyypillisesti kaksi vuotta.